skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Showing 14 results

pic2 pic3
Tsugaru Densho Kogeikan
Location: 65-1 Tomiyama, Fukuro, Kuroishi-shi.
pic2 pic3
Hirosaki Castle
Location: 1-1 Shimoshirogane-cho, Hirosaki-shi.
pic2  
The Sannai-Maruyama site (Jomon Jiyukan)
Location: 305 Maruyama, Sannai, Aomori-shi.
pic2 pic3
Tsugaru shamisen Sakaba
Location: ① Anzu Niko Building 1F, 44-1 Oyakata-machi, Hirosaki-shi. ② Aiya, a sound of home 2-7-3 Tomita, Hirosaki-shi. ③ Tsugaru shamisen Dining Hibiki Hirosaki Park Hotel 3F, 126 Dote-machi, Hirosaki-shi.
pic2 pic3
Shirakami Sanchi (the Aomori side)
Location: 61-1 Kanda, Tashiro, Nishimeya-mura, Nakatsugaru-gun.
pic2  
Towada Art Center
Location: 10-9 Nishiniban-cho, Towada-shi
   
Shichinohe-machi-aruki
Location: At various locations around Shichinohe-machi.
pic2 pic3
Dazai Museum
Location: 317-1 Asahiyama, Kanagi-machi, Goshogawara-shi
pic2 pic3
Aomori Museum of Art
Location: 185 Chikano, Yasuta, Aomori-shi
pic2 pic3
Aomori Bay Area
Location:
pic2 pic3
The Hakkkoda-Towada Gold Line
Location: Mt. Hakkoda (Sanroku Station) / 1-12 Kansuizawa, Arakawa, Aomori-shi Lake Towada (Yasumiya) / 486 Towadakohanyasumiya, Okuse, Towada-shi.
pic2 pic3
Hoshinoresort Aomoriya
Location: 56 Komakiyama, Misawa-shi.
pic2 pic3
Tsugaru Minamida Onsen (Hot spring)
Location: 166-3 Minamida, Machii, Hirakawa-shi.
Visitor attractions navigator