skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Experiences

Showing 17 results

pic2  
Sado Taiko Drum Experience Community Center (Tatakou-Kan)
Location: 150-3 Ogi-Kaneda-Shinden, Sado City, Niigata Prefecture
pic2 pic3
Tsugaru Densho Kogeikan
Location: 65-1 Tomiyama, Fukuro, Kuroishi-shi.
   
Koiwai Farm Makiba-en (Park)
Location: 36-1 Maruyachi, Shizukuishi-cho, Iwate-gun
   
Nikka Whisky Sendai Plant
Location: Nikka 1, Aoba-ku, Sendai-shi
pic2  
Akiu Craft Park
Location: 54 Uehara, Yumoto, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai-shi
   
Strawberry Picking
Location: ①Suzuki Strawberry Garden, 63-1 Teramaeminami, Okumakashima, Watari-machi. ②JA Miyagi Watari Yoshida Strawberry Farm 45-10 Inarimae, Nagatoro, Watari-machi. ③Ichigo(Strawberry)-land Ko-chan Farm 116 Nishiyachi, Ngatoro, Watari-machi.
pic2 pic3
Kokeshi Painting Workshop
Location: ①Japan Kokeshi Museum 74-2 Shitomae, Narukoonsen, Osaki-shi. ②Miyagi-Zao Kokeshi Museum 36-135 Shinchi Nishiurayama, Togatta-onsen, Zao-machi, Katta-gun. ③Yajiro Kokeshi Village 72-1 Yajirokita, Fukuokayatsumiya, Shiroishi-shi.
   
Making Inaniwa-udon
Location: 80 Inaniwa, Inaniwa-cho, Yuzawa-shi
pic2  
The Namahage Experience
Location: Mizukuisawa, Kitaurashinzan, Oga-shi, Akita.
pic2 pic3
Yamagata Maiko
Location:
pic2 pic3
Cherry Picking
Location: Please check with the venue.
pic2 pic3
Aizu-nuri: a hands-on lacquering (makie) experience
Location: ①Ichinoseki, Monden-machi, Aizu-wakamatsu-shi (Aizu-shikki Kogyo-danchi, or Industrial complex) ② 1-3-28 Chuo, Aizu-wakamatsu-shi ③ 1-6-3 Wada, Aizu-wakamatsu-shi ④ 2-2-9 Chuo, Aizu-wakamatsu-shi
pic2 pic3
Fruit Picking
Location: 1-1 Sakae-machi, Fukushima-shi
pic2 pic3
Skiing/ Snowboarding
Location: There are around 60 ski resorts in Niigata
pic2  
Echigo-Tsumari Art Field
Location: Nobutai 3743-1 Matsudai, Tokamachi-shi.
Visitor attractions navigator