skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Showing 14 results

pic2 pic3
Aizu-nuri: a hands-on lacquering (makie) experience
Location: ①Ichinoseki, Monden-machi, Aizu-wakamatsu-shi (Aizu-shikki Kogyo-danchi, or Industrial complex) ② 1-3-28 Chuo, Aizu-wakamatsu-shi ③ 1-6-3 Wada, Aizu-wakamatsu-shi ④ 2-2-9 Chuo, Aizu-wakamatsu-shi
pic2 pic3
Fruit Picking
Location: 1-1 Sakae-machi, Fukushima-shi
pic2 pic3
Ouchi-juku
Location: Ouchi, Shimogo-machi Ouchi, Minami Aizu-gun.
pic2 pic3
Tsuruga Castle
Location: 1-1 Oute-machi, Aizu-Wakamatsu-shi.
pic2 pic3
Sake
Location: All around Fukushima Prefecture
pic2 pic3
Kitakata Ramen
Location: All around Kitakata-shi.
pic2 pic3
Mt. Bandai and Lake Inawashiro (Bandai-san and Inawashiro-ko)
Location: 1-4 Ogita, Chiyoda, Inawashiro-machi, Yama-gun.
pic2 pic3
Abukuma Cave (Abukuma-do)
Location: 1 Higashikamayama, Sugaya, Takine-machi, Tamura-shi
pic2 pic3
Soma Nomaoi
Location: 2-27 Moto-machi, Haramachi-ku, Minamisoma-shi
pic2 pic3
Nanokamachi-dori (Aizuwakamatsu-shi)
Location: [Starts from] O-machi 1-chome, Aizu-wakamatsu-shi [Ends at] Nanoka-machi, Aizu-wakamatsu-shi
pic2 pic3
Environmental Aquarium: Aquamarine Fukushima (Kankyo Suizokukan)
Location: Onahama 2-go Futo 50 Tatsumi-Cho, Onahama, Iwaki-shi
pic2 pic3
Higashiyama Hot Spring
Location: 110 Takino-yu, Yumoto, Higashiyama-machi, Aizu-Wakamatsu-shi.
pic2 pic3
Iizaka Hot Spring (Fukushima-shi)
Location: Totsuna-cho 3 banchi, Iizaka-machi, Fukushima-shi.
Visitor attractions navigator