skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Showing 15 results

   
Koiwai Farm Makiba-en (Park)
Location: 36-1 Maruyachi, Shizukuishi-cho, Iwate-gun
   
Esashi Fujiwara-no-sato (Heritage Park)
Location: 86-1 Konamaru, Iwayado, Esashi-ku, Oshu-shi.
   
Motsu-ji
Location: 58 Osawa, Hiraizumi, Hiraizumi-cho.
   
Chuson-ji
Location: 202 Koromonoseki, Hiraizumi, Hiraizumi-cho.
   
Morioka reimen
Location: ① Pyon Pyon-sha (Morioka Ekimae-ten) 9-3 Morioka Ekimaedori, Morioka-shi. ② Shokudoen 1-8-2 Odori, Morioka-shi. ③ Seirokaku 15-5 Morioka Ekimaedori, Morioka-shi. ④ Sanzenri (Odori-ten) 3-7-5 Odori, Morioka-shi.
   
Wanko Soba
Location: ① Azumaya Honten 1-8-3 Nakanohashidori, Morioka-shi. ② Chokurian 1-12-13 Nakanohasidori, Morioka-shi.
   
Hachimantai Aspite Line Snow Corridors
Location: Matsuoyoriki, Hachimantai-shi
   
Kitayamazaki
Location: Kitayama, Tanohata-mura, Shimohei-gun.
   
Hiraizumi Cultural Heritage Center
Location: 44 Hanadate, Hiraizumi, Hiraizumi-cho
   
Miyako Fresh Foods Market
Location: 1-1 Satsuki-cho, Miyako-shi
   
Morioka Castle Site Park (Iwate Park)
Location: 1-1 Satsuki-cho, Miyako-shi
   
Tsunagi Hot Spring
Location: Morioka-shi.
   
Matsukawa Hot Spring
Location: ①Kyounso Matsukawa-onsen, Matsuoyoriki, Hachimantai-shi. ②Matsukawaso Matsukawa-onsen, Matsuoyoriki, Hachimantai-shi. ③Shofuso 1-41 Matsuoyoriki, Hachimantai-shi.
   
Hanamaki Hot Spring Kashoen
Location: 1-125-2 Yumoto, Hanamaki-shi.
Visitor attractions navigator