skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Showing 3 results

   
Tsunagi Hot Spring
Location: Morioka-shi.
   
Matsukawa Hot Spring
Location: ①Kyounso Matsukawa-onsen, Matsuoyoriki, Hachimantai-shi. ②Matsukawaso Matsukawa-onsen, Matsuoyoriki, Hachimantai-shi. ③Shofuso 1-41 Matsuoyoriki, Hachimantai-shi.
   
Hanamaki Hot Spring Kashoen
Location: 1-125-2 Yumoto, Hanamaki-shi.
Visitor attractions navigator