skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Showing 29 results

   
Godai-do
Location: 111 Matsushima aza Chounai, Matsushima Town, Miyagi District, Miyagi Prefecture
   
Nikka Whisky Sendai Plant
Location: Nikka 1, Aoba-ku, Sendai-shi
pic2  
Akiu Craft Park
Location: 54 Uehara, Yumoto, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai-shi
   
Strawberry Picking
Location: ①Suzuki Strawberry Garden, 63-1 Teramaeminami, Okumakashima, Watari-machi. ②JA Miyagi Watari Yoshida Strawberry Farm 45-10 Inarimae, Nagatoro, Watari-machi. ③Ichigo(Strawberry)-land Ko-chan Farm 116 Nishiyachi, Ngatoro, Watari-machi.
pic2 pic3
Kokeshi Painting Workshop
Location: ①Japan Kokeshi Museum 74-2 Shitomae, Narukoonsen, Osaki-shi. ②Miyagi-Zao Kokeshi Museum 36-135 Shinchi Nishiurayama, Togatta-onsen, Zao-machi, Katta-gun. ③Yajiro Kokeshi Village 72-1 Yajirokita, Fukuokayatsumiya, Shiroishi-shi.
   
Sasakamaboko
Location:
pic2  
Shiroishi Umen
Location: ① At Shiroishi Station, 137 Sawame, Shiroishi-shi. ② At Shiroishi-Zao Station, 11-1 Sakurada, Otakasawa-Misawa, Shiroishi-shi.
pic2 pic3
Sushi
Location: 15-1 Kaigandori, Shiogama-shi (on the premises of Honshiogama Station)
   
Zuihoden
Location: 23-2 Otamayashita, Aoba-ku, Sendai-shi
pic2 pic3
Site of Sendai Castle
Location: Sendaijo-ato, Tenshudai, Aoba-ku, Sendai-shi.
   
Homei Shijuhachi Taki
Location: Bomeki, Sakunami, Aoba-ku, Sendai-shi
   
Zuigan-ji (a national treasure)
Location: 91 Chonai, Matsushima, Matsushima-machi.
   
Akiu Otaki (waterfall)
Location: Babaotaki, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai-shi.
pic2 pic3
Shiroishi Castle
Location: 1-16 Masuoka-cho, Shiraishi-shi (within Masuoka Park).
pic2 pic3
Okama (a crater lake) and the Snow Monsters of Miyagi Zao
Location: Togattaonsen, Zao-machi, Katta-gun.
pic2 pic3
Matsushima, one of the three most picturesque sites in Japan
Location: Matsushima, Matsushima-machi.
pic2  
Sendai City Museum
Location: 26 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi
   
Sendai Mediatheque
Location: 2-1 Kasuga-machi, Aoba-ku, Sendai-shi
pic2  
Kankaku (Senses) Museum
Location: 100 Shimogawara-cho, Iwadeyama, Osaki-shi.
pic2 pic3
Tohoku History Museum
Location: 1-22-1 Takasaki, Tagajo-shi
pic2 pic3
Shiogama-shi
Location: Shiogama-shi.
pic2  
Sakunami Hot Spring
Location: Sakunami, Aoba-ku, Sendai-shi.
pic2  
Akiu Hot Spring
Location: Yumoto, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai-shi
pic2 pic3
Togatta Hot Spring
Location: Togattaonsen, Zao-machi.
pic2 pic3
Naruko Hot Spring Resort.
Location: Naruko, Osaki-shi.
Visitor attractions navigator