skip

Attractions

Visitor attractions navigator

Showing 4 results

   
Nikka Whisky Sendai Plant
Location: Nikka 1, Aoba-ku, Sendai-shi
pic2  
Akiu Craft Park
Location: 54 Uehara, Yumoto, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai-shi
   
Strawberry Picking
Location: ①Suzuki Strawberry Garden, 63-1 Teramaeminami, Okumakashima, Watari-machi. ②JA Miyagi Watari Yoshida Strawberry Farm 45-10 Inarimae, Nagatoro, Watari-machi. ③Ichigo(Strawberry)-land Ko-chan Farm 116 Nishiyachi, Ngatoro, Watari-machi.
pic2 pic3
Kokeshi Painting Workshop
Location: ①Japan Kokeshi Museum 74-2 Shitomae, Narukoonsen, Osaki-shi. ②Miyagi-Zao Kokeshi Museum 36-135 Shinchi Nishiurayama, Togatta-onsen, Zao-machi, Katta-gun. ③Yajiro Kokeshi Village 72-1 Yajirokita, Fukuokayatsumiya, Shiroishi-shi.
Visitor attractions navigator