Search for visitor attractions in Tohoku

  • MiyagiAkiu Hot Spring

  • AomoriShirakami Sanchi (the Aomori side)

  • MiyagiSite of Sendai Castle

  • NiigataEchigo-Tsumari Art Field

  • MiyagiTohoku History Museum

  • AomoriDazai Museum

  • IwateWanko Soba